สาระน่ารู้เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย

2009-03-20 10:49:39

รูปประกอบ
     
 
 
     
 
รายละเอียด
                    อัตราพัฒนาการด้านความสูงและนำหนักของเด็กปฐมวัย จะมีอัตราการเจริญเติบโตช้กว่าวัยทารก การเปลี่ยนส่วนใหญ่มักเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสัดส่วน วัยนี้วัยนี้จะเคลื่อนไหวได้ดีกว่าวัยทารก มีการประสานงานงานระหว่างกล้ามเนื้อมือและประสาทตาดี มีการฝึกการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อย่อยเต็มที่


                    อารมณ์ของเด็กปฐมวัยจะมีอารมณ์ที่สลับซับซ้อนมากขึ้น เริ่มมีอารมณ์อิจฉาริษยาและอารมณ์และอารมณ์กลัวต่อสิ่งต่างๆมีมากขึ้น เด็กวัยนี้จะเป็นวัยเริ่มเข้าสู่สังคมภายนอก และเป็นวัยของการเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆที่สังคมยอมรับ เช่น พฤติกรรมของการรู้จักเป็นผู้ให้และผู้รับ พฤติรรมความเป็นผู้นำ ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมของการเป็นเพศหญิงและเพศชาย


                     เด็กปฐมวัยจะมีความก้าวหน้าของพัฒนาการทางด้านสติปัญญาอย่างเห็นได้ชัด เด็กวัยนี้เริ่มรู้จักการนำสิ่งของ 2 สิ่ง หรือเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์มาเป็นเหตุผลซึ่งกันและกัน แต่ลักษณะของการให้เหตุผลยังอยู่ในขอบเขตที่จำกัด เด็กวัยนี้จะเข้าใจความหมายของจำนวนเลข สามารถจัดลำดับที่ไม่ซับซ้อนได้ มีความสามรรถในการจัดกลุ่มสิ่งของ แต่อย่างก็ตามลักษณะความคิดโดยทั่วไปของเด็กวัยนี้ของการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง จึงทำให้ความคิดความเข้าใจยังอยู่ในขีดจำกัดและไม่สามารถเข้าใจได้ดย่างผู้ใหญ่

                     การส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยอาจทำได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนแต่ในการดูแลส่งเสริมเด็กปฐมวัยนั้นควรคำนึงถึงสิ่งที่จะนำมาเป็นสื่อให้กับเด็กได้เรียนรู้นั้น ต้องสะอาดปลอดภัยมีสีสดใสเหมาะสมกับเด็ก ไม่ควรใช้สีที่เป็นสีแจ็ดเช่นสีเหลืองสีเหลืองจะดูดพลังงานสายตาเด็กมาก จะทำให้เด็กสายตาเสียได้

 
   
 
   
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เลขที่ ๗๘/๒๔ หมู่ที่๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทร. ๐๒ ๕๘๔๗๒๕๔-๕๕ ,๐๒ ๕๘๔๗๒๖๔
Copyright ? 2009, Phayathai Babies' Home, All rights reserved. Best View in 1024*768 of Screen Resolution