โครงการบ้านเด็กอ่อน
จิตอาสา

เป็นอาสาสมัครช่วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ป้อนข้าว เล่านิทาน
พาเด็กทัศนศึกษาภานนอก และอื่น ๆ อีกมากมาย
เช่นเดียวกับเด็ก ๆ ในครอบครัวได้รับ

โครงการสู่มาตุภูมิ

จัดขึ้นเพื่อติดตามผลเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมในครอบครัวชาวต่างประเทศ
การจัดหาครอบครัวทดแทนถาวรในรูปแบบครอบครัวบุญธรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตในลักษณะครอบครัวทดแทนถาวร

โครงการครอบครัวอุปการะ

ครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็ก เป็นที่ให้ความรัก
ความอบอุ่น ให้การเลี้ยงดูซึ่งจะมีผลต่อพัฒนาการ
จิตใจและสติปัญญาของเด็ก

โครงการแสงตะวัน

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
ภายใต้ยุทธศาสตร์เพชรน้ำหนึ่ง การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเหมาะสม

ยินดีต้อนรับ!

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เป็นสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการโดยรัฐบาล สถานสงเคราะห์แห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๔๙๖ เนื่องจากในระยะนั้นมีเด็กอ่อนที่ถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาลต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นภาระของโรงพยาบาลในการเลี้ยงดูเด็กอ่อนกำพร้า ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี รัฐบาลโดย ฯพณฯจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตของเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ไร้ที่พึ่งทั้งหลาย จึงได้อนุมัติให้กรมประชาสงเคราะห์จัดตั้ง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนขึ้นเป็นแห่งแรก โดยใช้เงินสนับสนุนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวนหนึ่

 • บริจาค

    ขอเชิญร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือเด็กกำพร้าประสบปัญหาเดือดร้อนและประสบปัญหาทางสังคมด้านต่าง ๆ เพื่อใช้จ่ายในการดูแลเด็กๆ ในความอุปการะ ของทางสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท         …

  เพิ่มเติม
 • สถิติผู้เข้ารับบริการ

   จำนวนเด็กในอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ปีงบประมาณ 2559  สถิติการรับเด็ก จำแนกตามช่วงอายุ ปีงบประมาณ 2559  สาเหตุการรับเข้า ปีงบประมาณ 2559…

  เพิ่มเติม
 • ศูนย์การเรียนรู้

  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เป็นศูนย์การเรียนรู้ ด้านการจัดหาครอบครัวบุตรบุญธรรมไทย บุตรบุญธรรมต่างประเทศ ครอบครัวอุปถัมภ์ และครอบครัวอุปการะ

  เพิ่มเติม
 • กิจกรรม

  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท มุ่งส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัยให้กับเด็กๆที่เข้ารับบริการ

  เพิ่มเติม

ข่าวสารและสาระความรู้


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศประจำเดือนมกราคม 2560

เพิ่มเติม

จดหมายข่าว

ข่าวประกวดราคา

เพิ่มเติม

สาระความรู้

ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็ก.

เพิ่มเติม